fbpx
+46(0)73-757 41 86 info@tankstort.com

Kurser i Sorgbearbetning, Smedjebacken Dalarna

9 av 10 rekommenderar metoden till andra

Sorg förknippas oftast med dödsfall och skilsmässor men handlar likväl om andra plötsliga förändringar av din trygghet såsom separationer, missfall, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), mobbing, egen eller annans sjukdom, förlora ett husdjur eller att livet inte blev som du tänkt dig. Du kan uppleva läkning UTAN ATT PRATA MED PERSONEN I FRÅGA.

 

Skriv upp dig på väntelistan nu: maila mig här Certifierad handledare, Institutet för Sorgbearbetning Stockholm

Programmet för Sorgbearbetning™

 

Copyright © Svenska Institutet för Sorgbearbetning® 2003-2009. Omfattar alla rättigheter.

 

Fakta om sorg – känslomässiga sår

Här handlar det om att säga det vi behöver säga till de som på olika sätt är eller har varit fysiskt eller emotionellt frånvarande på olika sätt. Sorg tycks vara en av vår mest försummade och missförstådda upplevelse, både av sörjande och av dess omgivning. Vår syn på sorg är att det handlar om brustna hjärtan, förlust av trygghet och inte om trasiga hjärnor. Försök att läka hjärtat med hjälp av huvudet misslyckas eftersom huvudet är fel verktyg för uppgiften. De flesta av oss verkar ha blivit socialiserade till att försöka lösa våra problem med hjälp av vårt intellekt, vilket gör att oförlöst sorg blir till ett problem. 

Sorg är förlust av trygghet – en plötslig förändring vi inte kan styra över.

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt. Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, missfall, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, barnlöshet, sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är:

 • En känsla av bedövning
 • Humörsvängningar
 • Koncentrationssvårigheter   
 • Oregelbunden sömn
 • Förändrade matvanor
 • Energiförlust

Hur reaktionerna ser ut i praktiken är dock väldigt individuellt, samt varierar även hos varje enskild person över tiden. Vad vi beskriver är ingen tidsbestämd process som sker i stadier, utan kan bättre beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka. I detta sammanhang kan det även vara lämpligt att nämna att det inte är tiden i sig som avgör om sorgen läker, utan det är vad man gör under tiden.

Myter om sorg

Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Istället florerar en massa myter och rädslor kring sorg i vårt samhälle. Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorgen förblir oförlöst.

Ett exempel på detta är att sorg ofta förväxlas med depression. Medicinering ger i dessa fall oftast bara en tillfällig lindring.

Många av samhällets föreställningar om hur man ska hantera förluster kan summeras i sex myter. Dessa är så vanliga att de flesta av oss känner igen dem.

Här följer de vanligaste myterna där vi försöker hjälpa den som mår dåligt men vi egentligen bara flyttar fokus från känslorna. Känslorna är designade för att lämna kroppen och dessa myter bidrar tyvärr till motsatsen.

 • Var inte ledsen
 • Var stark (för andras skull)
 • Sörj i ensamhet  
 • Tiden läker alla sår
 • Ersätt förlusten
 • Håll dig sysselsatt

”Tiden läker alla sår” är ett exempel på en myt som får oss att tro att vi kommer att må bättre bara vi låter tiden gå. Vi känner till människor som väntade i 20-30 år eller längre utan att må bättre. Tvärtom fördjupades deras smärta.

Omgivningens reaktioner

Medan den sörjandes reaktioner är normala och naturliga bottnar omgivningens reaktioner ofta i okunskap och rädsla. Sörjande söker på ett naturligt och hälsosamt sätt ofta tröst och hjälp från sin omgivning.

Istället kan omgivningens reaktioner ofta sammanfattas i följande punkter:

 • De vet inte vad de ska säga
 • De är rädda för våra känslor
 • De intellektualiserar och ger svårföljda råd
 • De lyssnar inte på oss
 • De försöker byta samtalsämne
 • De vill inte tala om döden

Sammantaget bevarar detta en rädsla för att visa de normala känslor som följer på emotionella förluster, vilket gör att vi börjar låtsas som att vi mår bra när vi egentligen inte gör det. För att inte bli helt ensam börjar den sörjande hålla färgen utåt och säga att allt är bra, fast det egentligen kanske inte är det. På detta subtila sätt uppmuntrar omgivningen omedvetet den sörjande att agera som om deras sorg har läkt. Detta sker samtidigt som sörjande människor vill och behöver bli hörda.

Tillfälliga lättnader – om att fly sin verklighet

De flesta av oss har blivit socialiserade från tidig barndom att hantera sorgliga och smärtsamma känslor felaktigt lagrar vi denna känslomässiga energi inom oss.

En klichéartad berättelse illustrerar detta faktum väl. Ett litet barn kommer hem från förskolan efter att ha blivit sårat av de andra barnen på lekplatsen. Mamma, pappa, mormor eller någon annan vårdnadshavare säger: ”Vad har hänt?” Barnet svarar med tårar i ögonen att ett av de andra barnen var elaka. Vårdnadshavaren säger då välmenande: ”Var inte ledsen, här får du en kaka så mår du bättre.” På så vis lär sig barnet från en av dess viktigaste källor till kunskap den livslånga läxan att känslor kan hanteras med hjälp av mat.

Här följer några exempel över beteenden som, om de uppträder av fel anledning, kan ha en negativ inverkan på sörjande människor:

 • Mat
 • Alkohol och psykofarmaka
 • Arbete och träning
 • Shopping
 • Sex
 • Ilska

De flesta av dessa handlingar är inte skadliga i sig själva. De kan dock bli skadliga när de görs av fel anledning. Att bara äta en kaka bearbetar inte den känslomässiga smärta som en förlust orsakat. Att handla är ingen långsiktig lösning på den smärta som ett dödsfall eller en skilsmässa orsakat. Tvärtom kan detta ha en rakt motsatt effekt.

Sorgbearbetning = läkning från det som känns omöjligt

Dödsfall, separationer och andra förluster gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar på framtiden spricker. Det är normalt och naturligt att då gå igenom relationen och upptäcka en del saker som vi önskat hade varit bättre eller annorlunda. Saker vi önskat att vi hade sagt eller inte sagt.

Saker vi önskat att den andra personen hade sagt eller inte sagt. Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. För att läka sorgen över en förlust behöver vi därför ta reda på alla outtalade och okommunicerade känslor i relationen. Därefter sätter vi ord på våra känslor och kommunicerar dessa. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.

 

KURSUTBUD I SORGBEARBETNING HOS TÄNK STORT

Programmet för Sorgbearbetning

Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sina känslor efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet. Kursen är inte terapi utan är ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att du kan genomföra din bearbetning av plötsliga förändringar i din trygghet. Det kan tex handla om dödsfall, skilsmässor, konflikter, övergrepp, ekonomiska förändringar, sjukdomstillstånd mm. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.

Du kan gå kursen individuellt eller i grupp hos TÄNK STORT. 

Egen bearbetning: Individuellt

Kursbeskrivning

Under kursen genomför den sörjande sitt eget sorgearbete. Kursledaren ger instruktioner, men det är kursdeltagaren som gör arbetet. 

Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra, går igenom kursupplägget, delar ut kursmaterial och bok, diskuterar åtaganden och känslomässigt stöd, samt delar ut en första hemuppgift.

Övriga sju kurstillfällen har följande upplägg:

Inledningsvis går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter går vi igenom veckans hemuppgift.

Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle. Skulle frågor på hemuppgiften uppstå så ingår även möjligheten att ringa för vägledning.

Kurslängd: 8 veckor med en timmes session/vecka + 1-2 timmars hemuppgifter. 

Kursavgift: Kostnaden för privatpersoner är 6 900 kr vid ett normalt kursupplägg på ca 60min/session- löpande timpris 850kr. För företagsfakturering tillkommer moms. Det går att dela upp betalningen via Klarna på ända upp till 24 månader 100 kr per/faktura. Kursmaterial ingår i priset och boken Sorgbearbetning beställs här som vanlig bok eller som ljudbok. Ungdomar mellan 15-20 år har 25% rabatt. (när du fyller 20 år går du som vuxen)

Ort: Smedjebacken, Dalarna

Kursstart: löpande individuella kursstarter i mån av tillgängliga tider. Maila intresseanmälan till info@tankstort.com eller ring 073-757 41 86.  

Egen bearbetning: Grupp

Kursbeskrivning

Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra. Därefter går vi igenom kursupplägget, samt delar ut kursmaterial och bok. Avslutningsvis diskuterar vi hur vi kan stödja varandra, samt delar ut en första hemuppgift.

Övriga kurstillfällen har följande upplägg;

Hos mig kan vi vara mellan 3-10 personer i en grupputbildning. Är vi flera sitter vi inledningsvis i en något större grupp. Där går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter delar vi in oss i mindre grupper om 3-5 personer – allt för att ge trygghet och mer tid för individuellt deltagande. I den lilla gruppens bedrivs det enskilda sorgearbetet, som i sin tur baseras på hemuppgiften.

Efter en fikapaus träffas vi åter i den stora gruppen. Vi går då igenom arbetet i små grupperna och besvarar eventuella frågor. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle.

Kurslängd: 8 veckor med en 2 timmars session/vecka + 1-2 timmars hemuppgifter. 

Kursavgift: Kostnaden för privatpersoner är 5 900 kr. För företagsfakturering tillkommer moms. Det går att dela upp betalningen via Klarna på ända upp till 24 månader 100 kr per/faktura. Kursmaterial ingår i priset och boken Sorgbearbetning beställs här som vanlig bok eller som ljudbok. Ungdomar mellan 15-20 år har 25% rabatt. (när du fyller 20 år går du som vuxen)

Ort: Smedjebacken, Dalarna

Kursstart: Maila intresseanmälan till info@tankstort.com för mer information. Kurstarter äger rum löpande vid minst 3 deltagande kursdeltagare.

Fördjupningsbearbetning: 

När grundkursen är genomförd och du har bearbetat minst 4 relationer finns möjlighet att gå fördjupningskurser hos mig. I dessa tar du tag i komplexa relationer där fler varit inblandade. Sedan avslutas sorgbearbetningen i att bearbeta relationen till dig själv. Du behöver inte ha gått grundkursen för att gå fördjupningen. 

Fördjupning: komplexa förluster

Kursbeskrivning

En komplex förlust är en förlust över tid där flera olika personer varit eller är inblandade utöver dig själv. Det kan exempelvis vara tillitsförluster, relationen till din kropp, sjukdom, barnlöshet, fängelse, skol- eller arbetsperiod, olika trauman, missbruk och mobbing. Du får bland annat lära dig hur du identifierar och läker ut förlusterna. Som vanligt UTAN att ta kontakt med personerna i fråga. 

Kurslängd: 4 veckor med en 1 timmars session/vecka + 1-2 timmars hemuppgifter. 

Kursavgift: Kostnaden för privatpersoner är 3400 kr (såtillvida vi håller 60min kurstid/tillfälle). För företagsfakturering tillkommer moms. Det går att dela upp betalningen via Klarna på ända upp till 24 månader 100 kr per/faktura. Kursmaterial ingår i priset. Ungdomar mellan 15-20 år har 25% rabatt. (när du fyller 20 år går du som vuxen)

Ort: Smedjebacken, Dalarna

Kursstart: Maila intresseanmälan till info@tankstort.com för mer information. Just nu endast individuella kursstarter. 

Fördjupning: relationen till dig själv

Kursbeskrivning

När du bearbetar relationen till dig själv bearbetar du det du själv skapat – positivt som negativt. Du kikar på de beslut som du tagit som påverkat ditt liv på olika sätt och fullbordar det som behöver sägas mellan dig och ditt inre barn. 

Kurslängd: 4 veckor med en 1 timmars session/vecka + 1-2 timmars hemuppgifter. 

Kursavgift: Kostnaden för privatpersoner är 3400 kr (såtillvida vi håller 60min kurstid/tillfälle– timpris 850kr/h). För företagsfakturering tillkommer moms. Det går att dela upp betalningen via Klarna på ända upp till 24 månader 100 kr per/faktura. Kursmaterial ingår i priset. Ungdomar mellan 15-20 år har 25% rabatt. (när du fyller 20 år går du som vuxen)

Ort: Smedjebacken, Dalarna

Kursstart: Maila intresseanmälan till info@tankstort.com för mer information. Just nu endast individuella kursstarter. 

 

Observera att dessa kurser inte ges av alla certifierade ledare inom sorgbearbetning. Kursen kräver en handledare med denna specifika fördjupningscertifiering.

Copyright © Svenska Institutet för Sorgbearbetning® 2003-2009. Omfattar alla rättigheter.

Testimonials från de som gått individuell sorgbearbetning med mig

Så känner andra som deltagit

“TÄNK ATT MAN KAN FÅ SAMMA KÄNSLA AV FRIHET FAST PERSONEN INTE ENS BETT OM URSÄKT TILL MIG. “

”Jag har ju förstått tidigare att man förlåter för sin egen skull men inte förstått att det  går att göra på riktigt.”

“SÅ SKÖNT ATT ÄNTLIGEN FÖRSTÅ VARFÖR JAG MISSBRUKAR…”

“Att få landa i att mitt missbruk endast är ett symptom på känslor som vill ut är en sådan lättnad. Sorgbearbetningarna har minskat trycket oerhört. Allt är inte borta men jag kan hantera missbruket nu. Jag äger det – det äger inte mig.”

“DET ÄR MAGI & SAMTIDIGT SORGLIGT FAKTISKT…” 

 “..att jag inte fått lära mig något så enkelt tidigare i livet. Det har gått så många år.” 

“ANDRA MÄRKTE FÖRE MIG ATT JAG MÅDDE BÄTTRE”

”Andra märkte faktiskt före jag gjorde det – att jag började sätta gränser, prioritera mig själv och att jag skrattar mer. Efter att ha fått flera kommentarer insåg jag att jag mår sååå mycket bättre. TACK!”

“JAG TRODDE JAG ALLTID SKULLE VARA LEDSEN, DEPPIG, OLYCKLIGT KÄR, ÅNGRA MINA VAL OCH TYCKA ILLA OM MIG SJÄLV”

”NU vet jag att saker KAN ändras på kort tid, är så glad att jag hade fel, och att jag gillar mig själv som fan nu…”

“MIN ORO HAR GRADVIS MINSKAT… 

”har märkt att jag blir starkare och starkare – blir lika förvånad varje gång jag plötsligt säger ifrån. Tror det är viktigt att ge det tid.”

“IDAG KAN JAG VARA RUNT MIN MAMMA SOM JAG KÄNDE EN SLAGS AVSKY TILL INNAN.”

”Jag var så arg på henne när jag började hos dig. Så arg på att hon alltid stoppade huvudet i sanden. Idag har jag förlåtit henne för allt dumt hon har gjort – hon har inte förlåtit sig själv. Men jag är fri!”

 

“21 ECT-behandlingar, ett apotek av psykofarmaka – flera psykologer – inget bet på mig…”

”Från att ha varit helt övertygad om att inget kan hjälpa mig, självmordsbeslut och ensam till att idag lugn i själen, ett nytt jag & jag vill leva…”