fbpx

Mental Träning vid oro, ångest & panikattacker (ljudbok)

148.00 kr inkl. moms

Träna dig själv i att avsevärt minska eller bli helt fri från ångest, oro, stress, panikångest och panikattacker. Detta är även en riktigt bra fortsättning på kursen Mental Grundträning.

Denna ljudbok innehåller följande program: 

1. Den ångestfria framtiden
2. Avslappnings- och andningsträning
3. Det ångestfria rummet
4. Ångestens ABC
5. Attitydförändring
6. Regissör av dina inre filmer
7. Mental adrenalinkontroll
8. Vila och/eller sömn

4 i lager

Beskrivning

Oro, Ångest och Panik är olika grader av en aktivering av kropp och sinne, där de positiva yttringarna kallas för tändning, flyt (flykt resp. kamp) m.m. Ångest kan orsakas av allt från genetiska faktorer och livshändelser över till en så enkel substans som koffein. När det gäller livshändelser som orsak så är det vanligare med en längre tids ökning av vardagens stressorer än en enstaka livshotande händelse. Efter en tid kan ångesten leda till högt blodtryck, ökade kolesterolvärden, sänkt immunförsvar m.m.

Mental Träning, Hypnos och NLP innehåller en rad metoder, som kan användas vid dessa besvär. Det är en orsak till att denna ljudbok innehåller nio program, där varje program tar upp en eller flera metoder. Prognosen är därför mycket god och genom regelbunden träning under en längre tid bör de flesta med dessa problem antingen bli helt fri från eller avsevärt reducera dessa problem.

Gå igenom de första 8 programmen på ljudboken genom att lyssna på varje program 5-7 gånger innan du går vidare till nästa program. Det nionde programmet ”Vila och/eller sömn” kan användas parallellt i samband med insomnandet. Om man inte tränat mentalt tidigare så kan effektiviteten ytterligare ökas genom att kombinera denna ljudbok med ljudboken ”Mental grundträning”. Det spelar ingen roll när på dagen du lyssnar på ljudspåren – kan dock rekommendera att du gör det innan du somnar. Då jobbar din hjärna vidare med det när du sover.

Denna ljudbok innehåller följande ljudfiler: 
        
1. Den ångestfria framtiden
Mental Träning börjar alltid med att utreda syftet bakom det vi gör. Vet vi inte målet så hänger vägar, tekniker & metoder i luften. Därför är det naturligt att starta med ett program som tar upp syftet att nå fram till en ”ångestfri tillvaro”. Från detta steg 1 – att identifiera och fastställa målet går programmet vidare till steg 2, som innebär att omvandla detta intellektuella mål till situationsförankrade målbilder. Det tredje och sista steget innebär en programmering och integrering av dessa målbilder.

2. Avslappnings- och Andningsträning
Ända sedan den amerikanske läkaren Jacobsson på 1930-talet visade att rädsla, oro & ångest var oförenlig med muskulär avslappning, så har avslappning varit en viktig ingrediens i de flesta psykologiska metoder för oro & ångest. På samma sätt har andningsträning blivit en viktig del i dessa metoder, dels genom utandningens koppling till avslappning, dels genom att långsam djupandning kan bryta den negativa spiral som ofta uppstår (ångest – ytlig snabb andning – ökad ångest etc.)

3. Det ångestfria rummet
Det viljemässiga kontrollsystemet fungerar dåligt på känslomässiga reaktioner. Mental Träning bygger istället på en kombination av ”alternativa medvetandetillstånd” och ”alternativa kontrollsystem”, där känsloreaktioner som ångest styrs genom Triggers (betingade och ångestreducerande handlingsmönster) och inre bilder, som är kopplade till känslor av lugn, säkerhet och trygghet. Ett sådant alternativt medvetandetillstånd, som liknar självhypnos, är det s.k. ”mentala rummet”. I detta program får du skapa ett sådant ångestfritt inre rum. Rummet kan inte bara användas för att skapa tillstånd av vila, avkoppling, lugn och trygghet utan det kan även användas för att skapa nya och bättre självbilder och för en positiv programmering av framtiden.

4. Ångestens ABC
Det som brukar kallas för Ångestens ABC är en trilogi, där ångesten skiljs från den ångestframkallade situationen (A) genom de tankar (B) som förmedlar A och C. Syftet med detta program är då att ta kontroll över B för att på det sättet hindra ångesten att komma. En grundtanke i Mental Träning är att vi själva ”äger” våra känslor och reaktioner. Ingen person eller yttre händelse kan göra mig arg, ledsen, deprimerad etc. om inte jag ger min tillåtelse. Problemet är dock att vi inte har byggt upp kontrollen över detta mellanled, vilket gör att vi får icke önskvärda reaktioner, som vi hänför till yttre händelser (t.ex. ”En stressande miljö”) I detta program får du bygga upp kontrollen över ”inre skeenden” för att på det sättet kunna ersätta oönskade reaktioner med önskvärda sådana.

5. Attitydförändring
Ibland är rädslan för ångest den ”stora boven” och i andra fall är den en förvärrande faktor. I det här programmet introducerar jag därför en modell som jag skapade för idrotten på 1970-talet, en modell som jag kallar för ORKA. Det står för Observera, Registrera, Konstatera och Acceptera (men ej Värdera och Reagera). Den är kopplad till en förändringsmodell som består av att veta och acceptera utgångsläget och att identifiera, acceptera och programmera målet för förändringsprocessen.

6. Adjö med oroliga tankar
Visualisering är en ofta använd mental process och den ingår också i mental träning. Genom att kombinera denna metod med det mentala rummet, så ökas visualiseringseffekten och man kan på det sättet skapa ”minnen av framtiden”. I detta program får man pröva några olika visualiseringstekniker för att bli av med tankar, som väcker oro eller ångest.

7. Regissör av dina inre filmer
Både i Mental Träning och NLP finns det tekniker som bygger på att känslan i en situation förändras om man förändrar den inre bilden (föreställningen) av situationen. Genom att t.ex. ändra färgerna i formerna av och avståndet till situationsbilden så förändras känslorna. Har man ett helt händelseförlopp så kan känslorna förändras om filmen av händelsen spelas upp med olika hastighet. I detta program får du pröva på några av dess metoder.

8. Mental adrenalinkontroll
Visualiseringstekniker kan även användas för att påverka kroppsliga skeenden. Redan på 1970-talet visade jag i flera studier hur visualisering av rörelser gav upphov till muskelaktivitet (ideomotorisk träning). Jag kunde också visa på hur visualisering under hypnos gav upphov till mätbara förändringar i hjärt- och kärl-systemet. På senare år har jag tillsammans med ett ryskt forskarteam visat på immunologiska förändringar genom Mental Träning. Det här programmet syftar därför till att med hjälp av visualisering i det mentala rummet uppnå en viss kontroll över adrenalinutsöndringen för att på så sätt också utveckla styrmekanismer för graden av aktivering och för slaget av aktivering (ångest eller tändning).

9. Vila och/eller sömn D
et femte och sista programmet har två helt olika syften. När någon råkar ut för negativa känslomässiga reaktioner så påverkar detta ofta sömnen. Dels kan insomnandet försvåras och dessutom störs ofta djupsömnen. Eftersom det är under de första timmarnas djupsömn som kroppen får den vila och återhämtning, som den så väl behöver, så kommer bristen på djupsömn att ytterligare försämra effektiviteten i kroppens olika system. Om det första syftet med detta program har med sömnens fysiologi att göra så anknyter det andra syftet till sömnens psykologiska effekter. Jag tänker då inte bara på sömnen som spontan problemlösare och som psykologisk ”städgumma” utan också på att nattens sömn och dröm tycks kunna användas för ”riktad problemlösning” och ”målbildsbearbetning”. Programmet bör tas i samband med insomnandet eftersom programmet slutar med att man leds in i en djup och skön och vederkvickande sömn.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Mental Träning vid oro, ångest & panikattacker (ljudbok)”

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Du gillar kanske också…