fbpx
+46(0)73-757 41 86 info@tankstort.com

Hypnosterapi, Smedjebacken Dalarna

I hypnosterapi används mental avslappning för att gå förbi vårt felsökande medvetna sinne. Detta sinne står för endast 5% av vår vardag, är långsamt, analytiskt och det kan inte göra speciellt många saker samtidigt. Detta sinne sätter ofta stopp för de förändringar vi vill göra av den enkla anledningen att det drar för mycket energi. Du kanske upplevt att din hjärna ältar samma saker om och om igen eller att du försöker prata dig igenom något jobbigt men att du inte kommer någon vart. Här kommer styrkan i det undermedvetna in i bilden. Detta sinne styr hela 95% av vår vardag och är tillskillnad från det medvetna sinnet blixtsnabbt, kan inte skilja på fantasi/verklighet, är en miljon gånger starkare & kan inte skilja på rätt eller fel. Det agerar på ”inlagd order” sålänge det är laddat med känslor, motivation och övertygelse. Ett hypnotiskt stadie kan således ge de absolut bästa förutsättningarna för en undermedveten förändring då det felsökande läget vilar. Med hjälp av terapi i det hypnotiska tillståndet kan vi komma åt de rötter som driver problematiken, avslägsna den och ersätta den med önskat läge. Spännande visst? 

 

Kontakta mig härCertifierad hypnoterapeut

Som hypnosterapeut ställer jag inga diagnoser, behandlar inte sjukdomar eller botar någon, det tillhör läkarkonsten. Som hypnosterapeut hjälper jag klienten att bearbeta emotionell problematik med hjälp av självhypnos och utvecklingshypnos där jag fungerar som en guide för den inre processen och klienten kommer på lösningarna till sin egen problematik. Samtalsterapi i ett mentalt avslappnat tillstånd. Jag är certifierad via National Guild of Hypnotists, USA.

Vad är hypnos?

Hypnos är ett naturligt mentalt avslappnat tillstånd. Vi går alla in i detta stadie minst två gånger per dag. Precis innan vi somnar och precis innan vi vaknar. Du kanske även dagdrömmer ibland, testat på meditation eller pendlar och plötsligt inser att du är på jobbet och tänker ”hur i hela friden kom jag hit?”. Då har det undermedvetna tagit över spakarna och vi kan uppleva att vi befunnit oss i ett slags drömliknande tillstånd. Så ja – alla kan hypnotiseras men vi är alla olika mottagliga. Har vi svårt att ta oss till den mentala avslappningen fokuserar vi på suggestioner (förslag till önskat läge) istället och då går du djupare nästa gång du väljer att gå in i det hypnotiska stadiet. Viljan, upprepning och trygghet är A & O.  

I en hypnossession är du både fysiskt avslappnad och mentalt avslappnat närvarande – svarar på frågor, lyssnar, du kan röra dig och du andas osv – precis som vanligt med skillnaden att du är djupt avslappnad. Du kan till och med ha ögonen öppna även om de flesta föredrar dem vara stängda. Sedan hur du upplever just din hypnos är helt individuellt. För varje gång du tillåter dig att gå in i hypnos kommer du att gå djupare & snabbare in i tillståndet. Eller så går du djupt direkt. Vi är alla olika. Däremot upplever alla ett skarpare fokus på olika sätt, utan det medvetna sinnets energikrävande och långsamma spärrar. OM du tillåter det att hända. 

All hypnos är nämligen självhypnos – ingen kan tvinga dig till något du inte vill. Så tillåt dig själv att skapa en ny relation till vad hypnos är – många av oss (inkl mig själv innan jag lärde mig mer) trodde att jag kunde bli tvingad att göra saker mot min vilja. Detta stämmer inte. Din hjärna tillåter inte detta. Du kanske har upplevt att genom att försöka somna blir det direkt omöjligt? Tankarna bryter nämligen igenom om vi inte känner oss avslappnade, trygga, när vi blir stressade och börjar tänka istället. “OM jag inte somnar nu kommer jag ju att…osv osv…” Vi behöver då fokusera på något annat som tex att räkna får eller lyssna på guidad avslappning. Så för att uppleva ett mentalt avslappnad tillstånd (hypnos) behöver vi tillåta det att hända, tillåta oss själva att slappna av och att vägledas. Därför är tryggheten SÅ viktigt. Ju tryggare du känner dig desto större resultat kan du uppnå. Hypnos är alltså ett samarbete mellan mig som hypnoterapeut och dig som klient. Skulle det vara så att du vill men har svårt för att komma in i hypnosläget finns det både tid och tekniker som hjälper till att ta dig dit. För det är en resa – en resa i dig själv. 

Hypnos kan även beskrivas som en väg förbi det medvetna rationella, begränsade och analytiska tänkandet då tekniken ger dig möjlighet att komma i kontakt med ditt undermedvetna och din kreativa intelligens utan att det medvetna är där och analyserar eller sätter begränsningar. Kanske har du upplevt ångest någon gång? Detta är en direkt effekt av att vi försöker tänka oss förbi en känslomässig låsning som sitter i det undermedvetna. Detta drar för mycket energi och det skapar obehagliga känslor. När vi befinner oss i THETA-läget – är det felsökande läget “avslaget” och vi kan programmera om och programmera in nya förhållningssätt till det vi upplevt och det vi vill uppleva. Kom ihåg att de program som körs i vårt undermedvetna inte tar ställning till om det gör oss illa eller inte – det varnar oss bara. Som för mig – jag hade gjort jobbet i vanlig terapi men låsningen släppte inte. Jag blev av med panikångest på endast 1 session och då hade jag haft den varje dag i över 22 år. Här kommer vi in på det som hypnosterapi kan göra för oss. 

Personer som lättast kan bli hypnotiserade är de som verkligen vill och kan följa enkla instruktioner. Det handlar alltså om att tillåta sig, med hjälp av hypnotisörens instruktioner, komma bortom den muskulära avslappningen och in i en djup mental avslappning och därmed komma i kontakt med sitt undermedvetna. För varje gång man gör det desto snabbare, lättare och djupare kan man gå. Av den enkla anledningen att det medvetna sinnet ser att det inte är någon fara och slappnar av snabbare. 

I det avslappnade läget kan suggestioner upprepas som kan skapa ett nytt önskat tillstånd eller förhållningssätt till sig själv och andra. Suggestioner är detsamma som förslag och motsatsen till de låsningar vi upplever. Tex: har du ångest vill du kanske känna dig lugn – då fokuserar vi på att måla upp bilder/situationer av dig som lugn, trygg och med självrespekt. För att jag ska kunna måla upp så korrekta situationer som möjligt får du svara på ett antal frågor där du beskriver din problematik och ditt önskade läge på olika sätt. Då vet jag hur du ser det och då ökar även möjligheten att få ett ännu mer kraftfullt resultat. 

I hypnos kan vi alltså hitta grundorsaken till problem, som du kanske tidigare försökt att lösa med ditt logiska, analytiska och medvetna sinne och istället arbeta med detta med hjälp av det undermedvetna sinnets öppna blixtsnabba kapacitet.

Vad är hypnosterapi?

Hypnosterapi är alltså terapi i ett mentalt avslappnad tillstånd. Det hypnotiska tillståndet kan underlätta att hitta problemets kärna, möjliggöra insikter och därmed frigöra lösningar på olika sätt. Med hypnoterapi kan vi förändra känslor och trosföreställningar som kan ligga bakom symptom som stress, oro, ångest, panikångest, fobier, PTSD, sömnsvårigheter, utmattning, rökning, snusning, sockerberoende, alkoholproblem, sorg, nedstämdhet, dåligt självförtroende och låg självkänsla mm. Vi bygger tillsammans en större emotionell trygghet som kan hjälpa dig möta livet på det sätt du vill göra men idag kanske har svårt att göra.  Du besitter en superkraft och den är helt naturlig.

En hypnoterapisession motsvarar resultatet av ca 10-15 vanliga coachingsessioner. Flera etablerade och prisbelönta hypnosterapeuter bedömer efter att ha hjälpt tusentals klienter och hört klienternas egna jämförelser med coaching att en session motsvarar mellan 10-15 vanliga coachingsessioner. 

Syftet kan vara att övervinna rädsla, komma i kontakt med undertryckta känslor, förstå, förändra och lämna gamla negativa beteendemönster. Det kan även handla om att finna vila och återhämtning, minska stressymptom och aktivera självläkande krafter. I hypnos kan du skapa större medvetenhet, kontroll och styrning över dina känslor. 

Vi utforskar tillsammans var den problematik du vill jobba med kommer ifrån och vilka känslor förenade med detta som behöver ut. I hypnos guidas du via känslan tillbaka till minnen där problematiken startade och till vad du hade önskat du hade förstått, sagt, gjort eller inte sagt/inte gjort. Du guidas i att utforska det du önskat att andra hade sagt/inte sagt, gjort/inte gjort eller vad du önskat hade hänt/inte hänt mm. Vid tex en fobi för fåglar kan det vara så enkelt som att du blev rädd för en svan som försvarade sina ungar och att en förklaring du kunde förstå känslomässigt inte gavs dig. Allt handlar om att guida det nutida jaget att möta det det lilla jaget där ursprungskänslan uppstod genom att koda av emotionella låsningar som tillåter dig att bli fri på olika sätt. Låsningarna öppnas med hjälp av gestaltterapi. Där vi är vårt lilla jag och får säga det vi behöver säga till personen i fråga sedan låtsas vara den andra och på så sätt får höra det vi väntat på att höra. Fram och tillbaka – tills den emotionella laddningen är borta. Flummigt – kanske ditt medvetna sinne säger. Ditt undermedvetna köper samtalet rakt av.

Exempel egen situation – sammanfattat: Jag var rädd för att bli styrd av andra människor. I hypnoterapin fick jag uppleva mig själv möta den som mobbade mig på lågstadiet. Jag fick sätta en gräns mot honom. Säga det jag önskat att jag klarat av att säga där och då men inte vågade. “När du först får mig att gråta och sedan tvingar mig att skratta blir jag rädd”. Fick sedan låtsas att jag var han och att svara på det mitt lilla jag berättade och kände”. “Jag trodde vi lekte – menade inget illa. Jag är bara glad att jag kan få dig att skratta, svarade han”. Lilla jaget fick svara på det svaret. Konversationen går fram och tillbaka med hjälp av terapeuten. Sedan vägleddes jag att förlåta. Att det inte finns någon ursäkt för det han gjorde men att han inte förstod bättre. Att han gjort så gott han kunde med den programmering han fått av sina föräldrar. Att den enda domen vi alla är oskyldiga till är barndomen. Sedan vägleddes jag att förlåta mig själv för det jag undermedvetet gjort mot mig själv som en effekt av detta. Även här – jag gjorde så gott jag kunde med den programmering jag hade. Fokus på kärlek och ljus. 

Då vårt undermedvetna inte kan skilja på sant/falskt, bra/dåligt eller rätt/fel – landar effekterna av samtalet som sant i vårt emotionella jag. Vi söker insikter, perspektiv och ord som befriar oss. Att förlåta innebär inte att det finns en ursäkt för det som hänt eller att det är ok på något sätt. Att förlåta är att hindra att händelsen fortsätter straffa oss som var oskyldiga där och då. Att förlåta är att klippa av makten den händelsen/personen har över oss idag. Så kort och gott – det enda du behöver är att: VILJA bli fri. För din egen skull. 

I Hypnoterapi är jag som hypnoterapeut kartläsaren med överblick över var i processen du befinner dig och du som klient är den som styr förloppet i var du vill åka.

Exempel på områden där hypnosterapi kan hjälpa

  • emotioner: stress, utmattning, må dåligt utan att veta varför, ilska, rädsla, fobier, prestationsångest, panikångest, ångest, panikattacker etc (symptom på emotionella låsningar)
  • energifrigörande beteenden: rökning, snusning, alkohol, mat, shopping, socker mm (flytta fokus från sina känslor och tillfälligt må bättre)
  • trauman såsom förlust av trygghet, tillit och andra plötsliga förluster av olika slag (sorgbearbetning)
  • acceptera dig själv som du är: få bättre självkänsla/självförtroende

Viktigt! Det är viktigt att du sökt kontakt med den etablerade vården för din problematik före en hypnossession. Av den enkla anledningen att hypnos är så pass kraftfullt att det på olika sätt kan minska styrkan i symptom som kan vara där för att varna att det finns en sjukdom i botten som behöver läkarvård. Kroppen behöver respekteras fullt ut och du få alla möjligheter till snabba åtgärder så inte möjligheten till vård fördröjs på något sätt. Har du varit i kontakt med vården är det fritt fram att köra parallellt med vårdinsatser eller efter vårdinsats. Kan tex handla om huvudvärk, smärtor på olika platser i kroppen, viktminskning mm.

Vanliga frågor: 

Behöver jag förbereda mig inför en session? Yes. Mitt mål är att du ska bli av med ditt känslomässiga kaos och att du kommer framåt i livet på det sätt du vill. För att säkerställa att hypnosterapin är rätt metod att börja med för att du ska komma dit så snabbt som möjligt får du svara på några frågor via ett formulär som mailas till dig först. I vissa fall – tex om man känner sig för överbelastad/överstimulerad och/eller om man inte bearbetat orsaken till att man mår som man mår alls kan det vara mer effektivt att börja i en annan ände så inte man överbelastar systemet och istället börjar skydda dig från de känslorna du är rädd för att känna. Då är det mest effektivt och tar kortast tid  totalt att börja med muskulär avslappning, mental träning, förlustbearbetning via samtal först. Då får även hypnosterapin betydligt bättre effekt och i snitt tar det ca 2,5-3 månader (från första sessionen) för de flesta att bli av med allt eller majoriteten av det som gör att du sitter fast. (sålänge du är ärlig, gör jobbet och med mitt stöd agerar dig igenom motståndet din hjärna kommer att servera för att du ska backa.) När du svarat på frågorna får du antingen en bokningslänk till att boka in din session eller en rekommendation att ställa dig i väntelistan för samtal hos mig. Du avgör alltid vad som är bäst för din resa såklart men i vissa fall har jag nekat bokning.

Kan jag vara kvar hemma? Du kan ligga hemma i sängen hemma, sitta i soffan och vi tar det via telefonen eller så kan du komma till min mottagning i Smedjebacken. Många tycker det är skönt att stanna kvar i hemmets trygga vrå och upplever det ger bättre resultat medan andra vill komma hit. Kör vi digitalt är det viktigt med stabil uppkoppling till mobil/wifi och att se till att du får vara ifred. 

Hur känns det? De flesta upplever ett ökat fokus och en skön fysisk avslappning. Alla upplever det på olika sätt men de flesta beskriver det på något magiskt sätt släpper saker och kan kännas lite omtumlande direkt efter. Vanligt med starka uppåtkänslor dagarna efter och/eller en slags meditativ, lugn och skön känsla i kroppen som gradvis tar över. Andra upplever en direkt release. Några få har upplevt att de får tillång till annat känslomaterial där fler sessioner bokas in för att det sedan försvinner helt. 

Jag är lite rädd – hur ska jag tänka? Detta är något nytt och därför är det helt normalt att det drar mer energi och skapar ett större motstånd inom dig. Om du känner att du är väldigt rädd rekommenderar jag att du börjar med hypnos med stärkande suggestioner istället. Att stärka din inre trygghet gör att du automatiskt blir mindre rädd för nya saker. Läs mer under fliken hypnos.

Kan något oväntat dyka upp? Det kan komma upp känslor under en session och jag har än så länge inte mött någon känsla en klient inte klarat av att hantera med mitt stöd. Du har alltid mig vid din sida och jag guidar dig vid behov. Vi behöver möta känslan för att komma till roten med vad den bottnar i. Känslor är helt naturliga och är designade för att lämna kroppen. När de får göra det infinner sig en djup harmoni många längtat efter länge.

Hur lång tid tar en session? Det beror på vilken slags session du bokar. Räkna i snitt med att den första sessionen tar ca 2-2,5h – ev lite längre eller kortare så se till att du har gott om tid avsatt i kalendern. Nästkommande sessioner tar ca 1,5-2h.

Har du tystnadsplikt? Ja – jag har tystnadsplikt på allt som delas före, under och efter sessionen. Jag har dock – precis som vården – anmälningsplikt att kontakta berörda myndigheter om du är en fara för dig själv eller andra, om det framkommer att ett barn under 18 är i fara eller andra allvarliga brott förekommer.

Hur är sessionen upplagd? Vi börjar med att kort prata igenom din problematik och ditt önskade läge. Vi går även igenom det avtal som reglerar GDPR, tystnadsplikt mm. Därefter guidas du in en skön avslappning. När nu nått det djup du behöver nå påbörjas vårt gemensamma detektivarbete att lägga ett pussel för att förstå, var, när, hur och varför din problematik uppstått. Du vägleds att följa det som kommer spontant till dig. Du guidas att utforska det som behöver mötas känslomässigt så du och ditt undermedvetna kan inaktivera det ”program” som är kopplat till din problematik. Vi använder flera olika tekniker för att lösa upp blockeringar som i sin tur gör dig mottaglig för att generera nya tankar, känslor och beteenden. Du fylls sedan på med ditt önskade jag = motsatsen till den problematik du upplever. Kom ihåg att allt du håller med om och kan uppleva på ditt sätt går in som sanning så ju mer du likt ett barn lever dig in i processen med hjälp av din fantasi desto större effekt. När vi är klara med det önskade läget räknar jag tillbaka dig till ett “vaket” medvetet tillstånd och vi pratar lite kort om hur du upplevde sessionen. Vi pratar endast om sessionen för maximal utväxling av upplevelsen. Ha gärna egentid inplanerad efter sessionen.

Hur många sessioner behövs? Hypnosterapi är kraftfullt och en session motsvarar ca 10-15 samtalsterapisessioner. De flesta märker av signifikanta förändringar redan efter första sessionen. Om problematiken har flera “känslorötter” behövs fler sessioner. Många klienter behöver dock sällan mer än 2-3 sessioner för att se mycket goda resultat kring en specifik problematik. 

Hur lång tid behöver det gå emellan sessioner. Ditt medvetna jag behöver få tid på sig att förstå/upptäcka/landa i att laddningen minskat och/eller är helt borta. Du behöver få en chans att uppleva de förändringar som hänt i dig, landa i dem, testa på, utmana dig själv och se hur du möter livet. Därför är det viktigt att det får gå lite tid innan nästa session. Det brukar vara lagom att göra sina sessioner mellan 1-2 månaders mellanrum för att ditt medvetna jag ska hinna uppleva vad som förbättrats och vad som behöver mer uppmärksamhet från vår sida.   

Efter sessionen: Det är vanligt att känslor kommer upp under sessionen och att du efter kan känna dig trött och omtumlad. Det är därför bra att ha lite egentid efter sessionen och inte boka in den precis innan någon annan stor prestation. Om du har möjlighet – landa gärna en stund efter. Det kan även komma upp såkallade “efterskalv” där en del tankar, känslor och andra minnen på samma tema dyker upp dagarna eller veckorna efter sessionen. Detta är fullt normalt och trappas ut. Skriv gärna ner vad som du märker förändras i dig, nya tankar, reflektioner, beteenden, drömmar, reaktioner och andra framsteg du märker av som en belöning till dig själv för det arbete du gör. Då frigörs dopamin och motivationen ökar. Direkt efter sessionen får du en ljudfil mailad till dig med stärkande suggestioner som fördjupar resultatet och stärker ditt önskade läge. Lyssna på ljudfilen så ofta du kan/vill/behöver – du kommer märka när den gjort sitt.

Vad arbetar jag med: emotionell problematik av olika slag såsom tex PTSD, panikångest, ångest, oro, prestationsångest, rädsla, medberoende, ilska, frustration, ensamhet, svartsjuka, sorg, stress, fobier, låg självkänsla, dåligt självförtroende, sätta andras behov före dina egna, hamnar i destruktiva relationer, otrohet mm. Rökning, snusning, missbruk av olika slag. Tidigare livregression.

Jag arbetar inte med: smärta, fysiska problem, viktminskning och självklart under inga omständigheter psykotiska tillstånd. Jag förbehåller mig även rätten att neka en klient om min bedömning är att annan insats är att rekommendera för att skapa en mer stabil personlig utvecklingskurva.  

PRIS/session

Vid fast pris bearbetas endast en känslorot som orsakar dina symptom – kan räcka med en. Finns det fler känslorötter bokar du in nästa session. Du kan även välja löpande timpris på 850kr/h och då tar vi flera känslorötter som kommer upp spontant – är du på återbesök kan det räcka med 1h för komplettering – är det första sessionen max 3h. 

Emotionell problematik: 1700 kr/session alternativt 850kr/h. 

Rökning/snusning: 1800 kr/session (obs: fungerar endast om du VILL sluta)

Ungdomar mellan 15-20 år har 25% rabatt. (när du fyllt 20 år går du som vuxen) För att få coachas i hypnosterapi hos mig behöver dina vårdnadshavare godkänna att du deltar om du är under 18 år. Ett avtal skrivs för att säkerställa sekretess och tystnadsplikt samt informera dina vårdnadshavare hur det går till. 

Du får en länk till de frågor du behöver besvara före du gör din bokning. När dina svar är inne får du en länk till bokningssidan och sedan mailas fakturan även ut som ska betalas före sessionen. Är inte fakturan betald ställs sessionen in. 

Välkommen med din bokning.

Testimonials hypnosterapi

“Detta har helt förändrats efter sessionen med dig. Det bor ett annat lugn i mig. Kan verkligen rekommendera dig. TACK! för all din hjälp. “

Låsning: “har i hela mitt liv känt att jag inte ville vara i det här livet. Ville vara på andra sidan där det känns bättre.” 

“Äntligen fick jag den frid jag så länge behöver. Inre frid och stooor frihet. Frihet att välja och tänka själv. Att välja min egen väg framåt. Så tacksam för detta <3 Kommer aldrig glömma denna session och dina vackra ord i skript och uppräkning. Det var rent av magiskt.”

Låsning: “känner mig begränsad, utnyttjad av andra och inte hörd, sedd. Även en pengaknut finns”.

 

“Har minskat mitt snusande med över 50% redan efter första sessionen. Magiskt!”

 Låsning: vill sluta snusa

“Du är så himla bra på det du gör. Jag känner mig så trygg.”

Låsning: rädsla för allt.

 

 “Detta är något av det bästa jag gjort…kände direkt efteråt att någonting hade förändrats inuti. jag känner mig berikad, sårbar och stark på samma gång. Trygg, lugn och glad! Vi förändrade min grundtrygghet, anknytning till min mamma samt ökade min självkänsla. Ann-Sofie är så fruktansvärt inkännande och möter sina klienter på ett sånt nära och djupt plan att man blir mållös. Jag kan helt ärligt säga att mitt liv är förändrat till det bättre tack vare henne.”

Låsning: PTSD/Trauma

 Jag är så tacksam att jag tog steget och kontaktade dig! Det har varit magiskt för mig. Så frigörande, så helande och så mycket lättare att hitta rätt väg i mig själv och grunda i självkärlek. Jag känner nu så mycket tydligare vilka energier som hör hemma hos mig och vilka som inte har med mig att göra. Det har skapat ett sånt lugn inom mig som jag nog inte upplevt tidigare..”

Låsning: blockeringar kring självvärde, inte trygg i kroppen, peoplepleaser, medberoende, trauma mm.