fbpx

This is your sign

own it & evolve

den bästa resan

Är för mig den inre. Att utvecklas i vårt jag är att ta sig till platser som tidigare kändes omöjliga. Jag vet – jag har gjort resan från kaos till balans. Från att vara det ständigt speglande medberoende maskrosbarnet i ständig panik att bli bekräftad till att bli fri i mitt eget inre, att sätta mina egna behov först och uttrycka min sanna inre röst. En läkeprocess som inte alltid varit populär och för vissa otroligt provocerande. Oavsett reaktion – alltid levererat med tydlighet och med den bakomliggande intentionen av kärlek, utveckling och balans. Idag försörjer jag mig på att stärka andra i sin egen resa: som affärscoach och som inspirationsföreläsare!

Vi lever idag i ett konstant informationsbrus. Även fast de geografiska avstånden är exakt lika är närheten till andra sidan jorden känslomässigt närmare via medierapportering och sociala medier. Det finns många fördelar med detta: kolla bara på Greta Thunberg! Vår hjärna kan dock inte skilja på fantasi och verklighet kopplat till våra känslor vilket ibland ställer till det för oss. Att vi sedan har en vinstgivande medierapporteringsmiljö där katastrofer lyfts fram bidrar till att vi kan känna oss uppgivna & maktlösa. 

Parallellt har tusentals vuxna dysfunktionella barn som vuxit upp i en miljö där de inte fått lära sig att sätta sig själva först. Barn till tex missbrukare och psykisk ohälsa. Dessa vuxna barn har i sin tur fått barn och barnbarn – dysfunktionella beteenden först vidare. Jag tror dessa faktorer utgör en STOR del i att vi upplever en alarmerande ökning av psykisk ohälsa bland dagens ungdomar. 

Det är dags nu – det är dags att ÄGA det vi inte fått lära oss. Gå den där kursen i att sätta oss själva först. Omge oss med människor som gjort resan. Som tar oss i handen och hjälper oss utanför komfortzonen. Ta vårt ansvar som ledare och hjälpa vår flock att få verktyg att hantera våra känslor, beteenden & behov. 

Tänk Stort erbjuder metoden #goback2basics. Ett ledarskapsprogram för dig som chef, entreprenör eller företagare som hjälper dig utveckla din verksamhet. I kombination med detta en inspirationsföreläsning för din flock där varje individ får med sig verktyg kopplade till våra sinnen mha mental träning. En metod att stärka sig själv, sätta gränser & att lära sig vara lugna hjärnans biologiska respons på stressorer. 

HJÄRNAN ÄR PLASTISK

95 % av allt vi tänker, känner och gör är precis lika som det var igår. Vi blir det vi tänker, känner och gör – det vi fokuserar på. Det fantastiska i detta är dock att hjärnan är plastisk vilket innebär att den är programmerbar. Dock är vi biologiskt programmerade att upptäcka fara för att överleva vilket gör att den positiva förändringen vi skulle må bra av kräver 5 ggr så mycket fokus som en negativ upplevelse kräver. Allt lagras. 

 

TANKE – KÄNSLA – HANDLING

Att gå från ett panikläge till ett ”normalläge” kräver oftast hjälp utanför oss själva. Av proffs. Jag är inte det proffset som hjälper individer i det akuta läget – det finns det mer effektiv hjälp att få. Däremot är jag expert på hur det är att vara jag, hur det är att vara i panikläge dygnet runt i cirka 20 år samt hur jag tagit mig därifrån. På att samla information om olika verktyg & tillhandahålla dem till grupper. Du är expert på dig och dina försvarsmekanismer. Det första proffset på dig som behöver vara med på banan är DU. Du är den enda som du behöver luta dig mot för att envist hålla fast i att dag för dag skapa den uppåtspiral som krävs för att höja dina egna lägsta nivåer. Jag är här med inspiration, verktyg och exempel. Jag är här med flocken. Med familjen. Med samhörigheten. Med föredragen. 

 

PROGRAMMERA OM GENOM UPPREPNING!

Vi kan använda kroppens eget system för att programmera om. Använda samma system som skapat skiten till att skapa lyckan. Våra sinnen är fantastiska verktyg vår kropp besitter. Lukt. Smak. Känsel. Hörsel. Syn.  I Tänk Stort gör jag precis det – kombinerar mental träning med våra sinnens inbyggda kraft att skapa nya kanaler i hjärnan. Tänk Stort fokuserar på det som ÄR för att programmera inför det som önskas komma.